Dankzij een door Fiduciam verstrekt overbruggingskrediet heeft een internationale onderneming in de voedselsector (R&D) een nieuwe voedsellijn kunnen introduceren.

Onze Kredieten

Beleggingsfinanciering

 • Looptijd tot drie jaar
 • Vanaf €500K tot 25 miljoen
 • Tot 70% LTV
 • Eerste hypotheek
 • Voor zowel residentieel als (semi-)commercieel vastgoed
 • Voor bedrijven

Bedrijfsfinanciering

 • Looptijd tot twee jaar
 • Vanaf €500K tot 25 miljoen
 • Tot 70% LTV
 • Eerste hypotheek
 • Binnenlandse en buitenlandse zekerheden worden geaccepteerd
 • Meerdere kredietopnames mogelijk gedurende de looptijd
 • Voor bedrijven

Bouwfinanciering

 • Looptijd tot twee jaar
 • Vanaf €500K tot 5 miljoen
 • Tot 70% LTV
 • Eerste hypotheek
 • Meerdere kredietopnames mogelijk gedurende de looptijd
 • Voor zowel residentieel als (semi-) commercieel vastgoed
 • Voor individuen en bedrijven

Ons proces

01

AANVRAAG

U benadert uw intermediair met een financieringsverzoek dat alle belangrijke informatie ter ondersteuning van uw aanvraag omvat.

02

ONMIDDELLIJK ANTWOORD

Uw tussenpersoon maakt gebruik van ons systeem om te zien of uw verzoek financierbaar is en tegen welke indicatieve voorwaarden. Voor complexere financieringen die maatwerk verlangen, bespreekt de intermediair het verzoek met onze specialisten door zodat dezelfde dag nog een terugkoppeling naar u kan plaatsvinden.

03

VOORSTEL

We bieden u indicatieve voorwaarden aan op basis van de informatie die u aan uw tussenpersoon heeft verstrekt; deze voorwaarden laten u beslissen om verder te gaan met de aanvraag of niet.

04

HET AANSTELLEN VAN DE TAXATEUR EN JURIDISCH ADVISEUR

Indien u akkoord gaat met het voorstel, stellen we een taxateur aan ter waardering van het vastgoed dat als zekerheid dient voor het overbruggingskrediet. Tevens stellen we een juridische adviseur (notaris en/of advocaat) aan die het proces begeleidt en verantwoordelijk is voor het opstellen van de kredietovereenkomst, financieringsdocumenten en de zekerheidsdocumenten. De kosten voor zowel de taxateur als de juridische kosten dienen gedragen te worden door de kredietnemer.

05

BEOORDELING

We voeren een onderzoek uit naar de partijen die betrokken zijn bij de lening waaronder de kredietnemer, zijn juridische adviseur(s) en de bestuurders van de onderneming. Deze “Due Diligence” en kredietwaardigheidsonderzoeken dienen bevredigend te worden afgelegd alvorens een bindende kredietovereenkomst wordt uitgebracht. Daarbij vragen we de betrokkenen de volgende informatie formulieren in te vullen: klanten informatie formulier(en), een financiële gegevens formulier en indien nodig een bouwformulier. Tevens is het onderzoek erop gericht mogelijke fraude te herkennen en witwassen tegen te gaan.

06

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN GELDEN EN KREDIETDOCUMENTATIE

Zodra aan alle voorwaarden is voldaan, stellen we u een kredietovereenkomst, een hypotheekakte, een pandakte, borgtochten, bestuursbesluiten en overige financierings- en zekerheidsdocumenten ter ondertekening bij de notaris ter beschikking. Na ondertekening wordt het kredietbedrag gestort op de aangegeven rekening.

Waarom een overbruggingskrediet

Financieren van groei

Groei op zich kan heel kapitaalintensief zijn; een overbruggingskrediet biedt dan een tijdelijke oplossing totdat de juiste traditionele bankfinanciering gevonden is.

Kansen benutten

Elke ondernemer weet dat kansen soms van korte duur zijn en snelheid vragen. Een kredietaanvraag bij een traditionele bank duurt vaak lang waardoor u niet altijd gepast kan reageren op kansen die zich op korte termijn voordoen. Een overbruggingskrediet kan hierbij een uitkomst bieden aangezien ons proces erop gericht is u snel en flexibel van dienst te zijn.

Financieringskosten verminderen

Het kan moeilijk zijn om een bankkrediet op korte termijn af te sluiten, vooral wanneer een trackrecord vereist is. Daarom kan het voordeliger zijn om eerst een overbruggingskrediet aan te gaan, en wanneer er eenmaal financiële gegevens over een periode van één of twee jaar beschikbaar zijn, het overbruggingskrediet af te lossen met een bancaire lening of commerciële hypotheek.

Hogere omvang

Hoewel het gemakkelijk kan zijn om kleine zakelijke leningen af te sluiten via banken en alternatieve financieringsplatformen, is bij grotere financieringen de efficiëntste manier om een lening te krijgen door het verstrekken van zekerheden als onderpand. Uw kredietlimiet is daardoor minder afhankelijk van de huidige bedrijfsprestaties en stelt u in staat grotere bedragen te lenen.

Meer flexibiliteit

Veel ondernemers willen alleen bepaalde activa verkopen wanneer ze ervan overtuigd zijn dat deze niet langer strategisch zijn of wanneer de tijd rijp is. Het zijn deze activa die graag gebruikt worden om tegen te lenen. Het stelt de ondernemer in staat om de timing van een mogelijke verkoop beter te plannen en financieringsbronnen te diversifiëren.

Een oplossing voor asymmetrische informatie

Voor kleine en middelgrote ondernemingen is het soms moeilijk om het vertrouwen van investeerders te winnen. Investeerders hebben vaak de tijd niet om de financiële gegevens van de onderneming goed te analyseren. Het verstrekken van zekerheden biedt dan een uitkomst om mogelijke zorgen te overkomen.

Minder afhankelijk

Een overbruggingsfinanciering maakt het mogelijk een investering te plegen zonder afhankelijk te zijn van de verkoop van een bestaand pand. U kunt daardoor flexibeler handelen en bent niet geheel afhankelijk van het verkoopproces alvorens tot een aankoop over te gaan.

 • Case study

  Werkkapitaal voor investeringen in nieuwe voedsellijn

  Een internationale onderneming in de voedselsector (R&D) had kapitaal nodig om een nieuwe voedsellijn te introduceren. De combinatie van een beleggingsfinanciering van Fiduciam en een krediet van een zakenpartner heeft ervoor gezorgd dat de ondernemer extra kapitaal kon vrijmaken. Hierdoor kon de lancering van het nieuwe product worden voortgezet.

 • Case study

  Realiseren van een transformatieproject: commerciële panden naar studentenwoningen

  Korte termijn financieringen zijn lastig te verkrijgen bij Nederlandse banken. Een vastgoedbelegger die investeert in commerciële panden om ze vervolgens te transformeren naar woningen, zocht een overbruggingskrediet voor de aankoop van een kantoorpand. Het pand wordt getransformeerd naar 24 woningen voor studenten en jonge professionals. Fiduciam heeft de aankoop deels gefinancierd, onder de voorwaarde dat de bestemmingswijziging wordt doorgevoerd. De kredietnemer kreeg vervolgens de mogelijkheid meer krediet op te nemen gedurende de verbouwing om de transformatie te realiseren.

 • Case study

  Financiering voor internationale vastgoed zakenpartners

  Een aantal internationale zakenpartners met ervaring in het duurzaam renoveren van kantoorpanden richt zich nu ook op de Nederlandse markt. Samen met Nederlandse investeerders hebben ze een eerste kantoorpand aangekocht. Ze zijn vervolgens opzoek gegaan naar nieuwe panden om hun portefeuille uit te breiden. Aangezien het voor internationale ondernemers langer kan duren voordat de ‘on-boarding’ bij Nederlandse banken is afgerond, hebben zij gekozen om de aankoop te financieren met een krediet van Fiduciam. Zo kunnen zij snel reageren op marktontwikkelingen, zonder financieringsvoorbehoud aankopen en een track-record opbouwen in Nederland.

 • Case study

  TVR Automotive - een baanbrekende transactie met verschillende opname momenten

  Na de overname en de herkapitalisatie van TVR door een groep van succesvolle Britse ondernemers, werd de ontwikkeling van een nieuwe high-performance auto gestart in nauwe samenwerking met Gordon Murray Design. Als onderdeel van de tweede financieringsronde verschaften Fiduciam, de overheid van Wales en een groep investeerders het benodigde kapitaal om een nieuwe productie- en assemblagehal in Zuid-Wales te starten, een project dat neerkomt op £30 miljoen aan investeringen en het creëren van 150 directe banen.

 • Case study

  Financiering van een transformatie in Den Haag

  Een familiebedrijf uit de grafische sector bezit een beleggingspand in een goede wijk van Den Haag. Op de begane grond is het bedrijf gevestigd terwijl de bovenliggende verdiepingen gedeeltelijk voor opslag dienen dan wel als kleine woonunits verhuurd worden. De onderneming heeft het plan om de bovenbouw in haar geheel weer een woonbestemming te geven door de transformatie naar 10 grotere appartementen. Om deze ontwikkeling te realiseren is een bouwkrediet van EUR 1.200.000 nodig. De bestaande bancaire relaties van de ondernemer waren niet in staat om de herontwikkeling te financieren waarna Fiduciam in beeld kwam. Op basis van de verwachte uitgaven is een bouwkrediet met meerdere opname momenten samengesteld om de verschillende bouwfases te kunnen faciliteren.

 • Case study

  Acquisitie van een beleggingspand in Amsterdam

  Een succesvolle ondernemer en vastgoedbelegger heeft de mogelijkheid om een beleggingspand in het centrum van Amsterdam aan te kopen. Het pand is op de begane grond aan een horecagelegenheid verhuurd en op de bovenliggende verdiepingen bewoont door studenten. Hoewel zijn bestaande bankrelaties interesse tonen om deze aankoop te financieren, loopt de ondernemer tegen een harde afname deadline van één maand aan. Om deze kritische deadline te halen komt Fiduciam in beeld. Binnen de gestelde deadline staat de financiering waardoor de ondernemer het pand gunstig kan afnemen.

+31 (35) 303 1360