Introductie

Het doel van dit Cookiebeleid (hierna, het “Beleid”) is om informatie te verstrekken over de cookies die gebruikt kunnen worden in de browsers van gebruikers (hierna, de “Gebruikers”) via https://fiduciam.nl/ (hierna, de “Website”), eigendom van Fiduciam Nominees Limited (hierna, “Fiduciam”).

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van de Gebruiker worden geïnstalleerd. Het doel van de installatie van cookies hangt af van het type cookie dat op de browser van de Gebruiker is geïnstalleerd. Sommige cookies registreren de activiteiten van de Gebruiker op de Website, terwijl andere noozakelijk zijn voor de werking van de Website. Daarnaast kunnen andere cookies via de Website gepersonaliseerde advertenties aan Gebruikers leveren of interactieve video’s en afbeeldingen op de Website weergeven.

Welke soorten cookies worden gebruikt op de Website?

Cookies die op het apparaat van de Gebruiker kunnen worden geïnstalleerd, kunnen volgens de volgende criteria worden ingedeeld:

Eigenaren van de cookies die kunnen worden geïnstalleerd.

De cookies die op de browser van de Gebruikers worden geïnstalleerd, kunnen eigendom zijn van:

  • Fiduciam. Cookies die eigendom zijn van Fiduciam worden verzonden naar de eindapparatuur van de Gebruiker vanaf een computer of domein beheerd door Fiduciam en van waaruit Fiduciam de door de Gebruiker gevraagde functies aanbiedt; en
  • Derden. Cookies van derden zijn cookies die naar de eindapparatuur van de Gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein dat niet wordt beheerd door Fiduciam, maar door een bepaalde entiteit die de gegevens van de Gebruiker verwerkt die via de cookies zijn verkregen.

Doel van de cookies die kunnen worden geïnstalleerd.

  • Technische cookies (strikt noodzakelijk). Dit type cookie is noodzakelijk voor een goed functioneren van de Website. Deze cookies stellen de Gebruiker in staat om op de Website te zoeken en gebruik te maken van de verschillende opties of diensten die de Website biedt. De cookies maken ook het beheer en het functioneren van de Website mogelijk en maken de verschillende functies ervan mogelijk, zoals bijvoorbeeld het controleren van het verkeer en de gegevenscommunicatie om fraude te voorkomen en de veiligheid van de dienst te garanderen, de sessie van de Gebruiker te identificeren en toegang te krijgen tot privégebruikersgedeelten.

      Meer specifiek kan deze Website de volgende technische cookies (strikt noodzakelijk) installeren op de browsers van Gebruikers:

Naam van de cookieBewaringstermijnDoel
csrftoken12 maanden 4 dagenDeze cookie is ontworpen om een site te helpen beschermen tegen een bepaald type softwareaanval op webformulieren.
sessionid1 sessieDeze cookie is bedoeld om de huidige sessie en anonimiteit te identificeren.
cmplz_preferences1 jaarDeze cookie wordt gebruikt om de toestemmingsvoorkeuren voor cookies op te slaan.
cmplz_functional1 jaarDeze cookie wordt gebruikt om de toestemmingsvoorkeuren voor cookies op te slaan.
cmplz_statistics1 jaarDeze cookie wordt gebruikt om cookie-instemmingsvoorkeuren voor statistische/analytische cookies op te slaan.
cmplz_marketing1 jaarDeze cookie wordt gebruikt om cookie-instemmingsvoorkeuren voor marketing/gepersonaliseerde cookies op te slaan.
cmplz_banner-status1 jaarDeze cookie wordt gebruikt om te bewaren wanneer de cookiemelding is verwijderd.
cmplz_policy_id1 jaarDeze cookie wordt gebruikt om de geaccepteerde Cookiebeleids-ID op te slaan.
cmplz_consented_services1 jaarDeze cookie wordt gebruikt om de toestemmingsvoorkeuren voor cookies op te slaan.
Language (django_language)1 sessieInhoud tonen in de voorkeurstaal van de gebruiker in bepaalde essentiële secties van de Website.
Ing1 sessieDeze cookie wordt door het framework gebruikt om de voorkeurstaal van de gebruiker op te slaan.
ysc1 sessieSlaat statistieken op van welke YouTube-video's gebruikers hebben bekeken in bepaalde essentiële secties van de Website.
visitor_privacy_metadata180 dagenSlaat de toestemming van de gebruiker voor cookies op in bepaalde essentiële secties van de Website.
visitor_info1_live180 dagenGebruikt om de bandbreedte van gebruikers in te schatten op pagina's met YouTube-video's in bepaalde essentiële secties van de Website.
  • Analytische (prestatie) cookies. Met dit type cookie kunnen Fiduciam of derden het gedrag van Gebruikers volgen en analyseren, inclusief het kwantificeren van de impact van inhoud. De informatie die door dit type cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om de activiteit van de Website te meten om verbeteringen aan te brengen op basis van de analyse van de gegevens over het gebruik van de dienst door de Gebruikers.

      Meer specifiek kan deze Website de volgende analytische (prestatie)cookies installeren op de browsers van Gebruikers:

Naam van de cookieBewaringstermijnDoel
_gid1 dagDeze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. Deze cookie slaat een unieke variabele op voor elke bezochte pagina en wordt gebruikt om paginabezoeken te tellen en bij te houden.
_ga1 jaar 1 maandDeze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elk paginabezoek op een website en gebruikt om bezoekers, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de site.
_ga_L9BWMQC3JY1 jaar 1 maandDeze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om paginabezoeken op te slaan en te tellen.
_gat54 seconden Deze cookie wordt gekoppeld aan Google Universal Analytics en wordt gebruikt om de verzoekfrequentie te beperken, zodat er minder gegevens worden verzameld op websites met veel bezoekers.
_tccl_visitor1 jaarOm geanonimiseerde statistieken van GoDaddy op te slaan.
_tccl_visit30 minutenOm geanonimiseerde statistieken van GoDaddy op te slaan.
  • Persoonsgebonden (functionaliteit) cookies. Persoonsgebonden cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de voorkeuren van de Gebruiker worden onthouden wanneer hij/zij de Website bezoekt die hij/zij al heeft bezocht. Ze onthouden bijvoorbeeld de voorkeurstaal voor het gebruik van de Website, de regio waarin de Gebruiker zich bevindt om geschikte inhoud voor te stellen, of ook het type browser waarmee de Website wordt geopend, enz. Persoonsgebonden (functionaliteits)cookies zijn cookies waarmee de grootte van de tekst, het lettertype of andere aanpasbare delen van de Website kan worden gewijzigd.

      Meer specifiek kan deze Website de volgende persoonsgebonden cookies (functionaliteitscookies) op de browsers van Gebruikers installeren:

Naam van de cookieBewaringstermijnDoel
Language (django_language)1 sessieInhoud tonen in de voorkeurstaal van de gebruiker in bepaalde essentiële secties van de Website.
Ing1 sessieDeze cookie wordt door het framework gebruikt om de voorkeurstaal van de gebruiker op te slaan.

Bewaringstermijnen voor cookies die kunnen worden geïnstalleerd.

Afhankelijk van de periode dat een cookie actief is op het apparaat van de Gebruiker, kunnen de volgende categorieën worden onderscheiden:

  • Sessiecookies: deze cookies bewaren de gegevens van de Gebruiker zolang hij/zij op de Website blijft. Gegevens die onder sessiecookies vallen, verdwijnen dus wanneer de Gebruiker de sessie en/of de Website verlaat.
  • Persistente cookies: Deze cookies bewaren gegevens gedurende een bepaalde periode.

Internationale gegevensoverdracht

Sommige van de persoonsgegevens die via cookies worden verzameld, kunnen internationaal worden doorgegeven (zoals het Verenigd Koninkrijk). In dat geval zorgen we ervoor dat er passende waarborgen zijn om de vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid ervan te beschermen.

Hoe kunnen Gebruikers bepalen welke cookies op hun browser worden geïnstalleerd?

Wanneer de Gebruiker onze Website bezoekt, wordt hem/haar duidelijk gemaakt dat hij/zij moet accepteren dat er cookies op zijn/haar browser worden geïnstalleerd. Om de cookie-instellingen te wijzigen, moet de Gebruiker klikken op “Cookie-instellingen”, waar de Gebruiker kan beslissen welke specifieke cookies hij/zij toestaat om in zijn/haar browser te installeren (met uitzondering van technische cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Website).

Let op: als uitzondering op het bovenstaande kan de installatie van cookies die essentieel zijn voor het leveren van een online dienst op verzoek van de Gebruiker (bijv. het online aanvragen van een lening) niet worden gewijzigd. Wanneer de Gebruiker toegang heeft tot met een wachtwoord beveiligde delen van de Website, worden de cookies met betrekking tot een dergelijk beveiligd deel van de Website altijd geïnstalleerd met betrekking tot een dergelijke toepassing.

Gebruikers kunnen hun browsers en apparaten ook zo instellen dat cookies worden geweigerd, geblokkeerd en indien nodig verwijderd. Hieronder vindt u de te volgen procedures om cookies in verschillende webbrowsers uit te schakelen, te blokkeren of te verwijderen:

  • Internet Explorer: Extra -> Internetopties -> Privacy -> Instellingen.
  • Firefox: Extra -> Opties -> Privacy -> Geschiedenis -> Persoonlijke instellingen.
  • Chrome: Instellingen -> Geavanceerde opties weergeven -> Privacy -> Instellingen voor inhoud.
  • Safari: Voorkeuren -> Beveiliging.

Door gebruik te maken van de hierboven beschreven procedure, kan de Gebruiker beslissen om geen cookies te installeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Website. In dat geval kan Fiduciam het goed functioneren van de Website niet garanderen en kan Fiduciam derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onjuistheden of veiligheidslekken die zich op de Website zouden kunnen voordoen en/of die de Gebruiker zouden kunnen treffen.

Gebruikesrechten en aanvullende informatie

De Genruiker kan meer informatie verkrijgen over de verwerking van persoonsgegevens door Fiduciam, evenals over de manier waarop hij zijn rechten kan uitoefenen, door toegang te krijgen tot de website https://fiduciam.nl/privacybeleid/.

Februari 2024