Vennootschap

Onze doelstelling

Uw klanten een stabiele bron van financiering te bieden tegen concurrerende voorwaarden samen met een uitstekende dienstverlening.

Een selectieve aanpak

We geven er de voorkeur aan samen te werken met een beperkt aantal gespecialiseerde intermediairs. Dit bevordert de kwaliteit en stelt ons in staat efficiënt en flexibel te reageren op uw aanvragen.

Een langdurige samenwerking

In de huidige markt bestaat er veel opportunistische kredietverlening die op zeer korte termijn kan verdwijnen, bijvoorbeeld als het uitvalrisico toeneemt. Tevens kan negatief nieuws leiden tot een kettingreactie waarbij financiers de markt verlaten. Dit introduceert een nieuwe mate van onzekerheid voor het MKB. Daarom heeft het onze voorkeur om een portfolio van klanten te ontwikkelen waarbij wij een grote mate van inzicht hebben in hun bedrijfsactiviteiten en financiële situatie. Naar ons oordeel verkleint dit het kredietrisico waardoor het voor ons makkelijker is aantrekkelijkere voorwaarden aan te bieden. Tevens biedt dit ons de mogelijkheid onze klanten ook te ondersteunen in economisch mindere tijden. Het is deze langetermijnvisie die ons kenmerkt.

Niet een veilingmodel

In tegenstelling tot peer-to-peer-platforms hanteren wij geen veilingmodel. Een bruikleenaanvraag voldoet aan onze criteria of niet. Door af te zien van het veilingmodel bieden wij u en uw klanten een hogere mate van veiligheid, efficiëntie en snellere uitvoering.

Prijstransparantie

Onze rentevoeten worden bepaald door het type lening, de looptijd en de LTV. Deze matrix is bekend bij al onze intermediairs waardoor zij altijd de beste oplossing voor hun klant kunnen vinden, zonder uitgebreide prijsonderhandelingen aan te gaan.

Onze commitment

We zijn bereikbaar van 08:00 tot 20:00 en stellen de transactie deadline centraal – we zijn er voor u en uw klanten wanneer u ons maar nodig heeft.

Specialisten

We werken graag samen met tussenpersonen die gespecialiseerd zijn in een bepaalde sector en over de nodige kennis en ervaring beschikken.

Uw voordelen

Wij houden het graag eenvoudig en simpel. Wanneer u met ons samenwerkt, spreekt u rechtstreeks met de beslissers. We beperken de administratieve rompslomp graag tot het absolute minimum. Onze kostenefficiënte setup stelt ons in staat om concurrerende voorwaarden te bieden. Onze flexibiliteit en snelle doorlooptijden zorgen ervoor dat we zeer snel passende oplossingen kunnen bieden.