Een dynamisch familiebedrijf maakt gebruik van Fiduciams dienstverlening om nieuwe herontwikkelingsprojecten te financieren.

Partnership

Onze doelstelling

Uw klanten een stabiele bron van financiering te bieden tegen concurrerende voorwaarden samen met een uitstekende dienstverlening.

Een selectieve aanpak

We geven er de voorkeur aan samen te werken met een beperkt aantal gespecialiseerde intermediairs. Dit bevordert de kwaliteit en stelt ons in staat efficiënt en flexibel te reageren op uw aanvragen.

Een langdurige samenwerking

In de huidige markt bestaat er veel opportunistische kredietverlening die op zeer korte termijn kan verdwijnen, bijvoorbeeld als het uitvalrisico toeneemt. Tevens kan negatief nieuws leiden tot een kettingreactie waarbij financiers de markt verlaten. Dit introduceert een nieuwe mate van onzekerheid voor het MKB. Daarom heeft het onze voorkeur om een portfolio van klanten te ontwikkelen waarbij wij een grote mate van inzicht hebben in hun bedrijfsactiviteiten en financiële situatie. Naar ons oordeel verkleint dit het kredietrisico waardoor het voor ons makkelijker is aantrekkelijkere voorwaarden aan te bieden. Tevens biedt dit ons de mogelijkheid onze klanten ook te ondersteunen in economisch mindere tijden. Het is deze langetermijnvisie die ons kenmerkt.

Prijstransparantie

Onze rentevoeten worden bepaald door het type lening, de looptijd en de LTV. Deze matrix is bekend bij al onze intermediairs waardoor zij altijd de beste oplossing voor hun klant kunnen vinden, zonder uitgebreide prijsonderhandelingen aan te gaan.

Onze commitment

We zijn bereikbaar van 08:00 tot 20:00 en stellen de transactie deadline centraal – we zijn er voor u en uw klanten wanneer u ons maar nodig heeft.

Specialisten

We werken graag samen met tussenpersonen die gespecialiseerd zijn in een bepaalde sector en over de nodige kennis en ervaring beschikken.

Uw voordelen

Wij houden het graag eenvoudig en simpel. Wanneer u met ons samenwerkt, spreekt u rechtstreeks met de beslissers. We beperken de administratieve rompslomp graag tot het absolute minimum. Onze kostenefficiënte setup stelt ons in staat om concurrerende voorwaarden te bieden. Onze flexibiliteit en snelle doorlooptijden zorgen ervoor dat we zeer snel passende oplossingen kunnen bieden.

  Contact formulier

  Als u een tussenpersoon, accountant of financieel adviseur bent en u wilt graag met ons samenwerken, aarzel dan niet om ons te bellen of het onderstaand contactformulier in te vullen.

  • Case study

   Financiering van een transformatie in Den Haag

   Een familiebedrijf uit de grafische sector bezit een beleggingspand in een goede wijk van Den Haag. Op de begane grond is het bedrijf gevestigd terwijl de bovenliggende verdiepingen gedeeltelijk voor opslag dienen dan wel als kleine woonunits verhuurd worden. De onderneming heeft het plan om de bovenbouw in haar geheel weer een woonbestemming te geven door de transformatie naar 10 grotere appartementen. Om deze ontwikkeling te realiseren is een bouwkrediet van EUR 1.200.000 nodig. De bestaande bancaire relaties van de ondernemer waren niet in staat om de herontwikkeling te financieren waarna Fiduciam in beeld kwam. Op basis van de verwachte uitgaven is een bouwkrediet met meerdere opname momenten samengesteld om de verschillende bouwfases te kunnen faciliteren.

  • Case study

   Werkkapitaal voor investeringen in nieuwe voedsellijn

   Een internationale onderneming in de voedselsector (R&D) had kapitaal nodig om een nieuwe voedsellijn te introduceren. De combinatie van een beleggingsfinanciering van Fiduciam en een krediet van een zakenpartner heeft ervoor gezorgd dat de ondernemer extra kapitaal kon vrijmaken. Hierdoor kon de lancering van het nieuwe product worden voortgezet.

  • Case study

   Realiseren van een transformatieproject: commerciële panden naar studentenwoningen

   Korte termijn financieringen zijn lastig te verkrijgen bij de traditionele Nederlandse banken. Een vastgoedbelegger die investeert in commerciële panden om ze vervolgens te transformeren naar woningen, zocht een overbruggingskrediet voor de aankoop van een kantoorpand. Het pand wordt getransformeerd naar 24 woningen voor studenten en jonge professionals. Fiduciam heeft de aankoop deels gefinancierd, onder de voorwaarde dat de bestemmingswijziging wordt doorgevoerd. De kredietnemer kreeg vervolgens de mogelijkheid meer krediet op te nemen gedurende de verbouwing om de transformatie te realiseren.

  • Case study

   Financiering voor internationale vastgoed zakenpartners

   Een aantal internationale zakenpartners met ervaring in het duurzaam renoveren van kantoorpanden richt zich nu ook op de Nederlandse markt. Samen met Nederlandse investeerders hebben ze een eerste kantoorpand aangekocht. Ze zijn vervolgens opzoek gegaan naar nieuwe panden om hun portefeuille uit te breiden. Aangezien het voor internationale ondernemers langer kan duren voordat de ‘on-boarding’ bij Nederlandse banken is afgerond, hebben zij gekozen om de aankoop te financieren met een krediet van Fiduciam. Zo kunnen zij snel reageren op marktontwikkelingen, zonder financieringsvoorbehoud aankopen en een track-record opbouwen in Nederland.

  • Case study

   Acquisitie van een beleggingspand in Amsterdam

   Een succesvolle ondernemer en vastgoedbelegger heeft de mogelijkheid om een beleggingspand in het centrum van Amsterdam aan te kopen. Het pand is op de begane grond aan een horecagelegenheid verhuurd en op de bovenliggende verdiepingen bewoont door studenten. Hoewel zijn bestaande bankrelaties interesse tonen om deze aankoop te financieren, loopt de ondernemer tegen een harde afname deadline van één maand aan. Om deze kritische deadline te halen komt Fiduciam in beeld. Binnen de gestelde deadline staat de financiering waardoor de ondernemer het pand gunstig kan afnemen.

  • Case study

   TVR Automotive - een baanbrekende transactie met verschillende opname momenten

   Na de overname en de herkapitalisatie van TVR door een groep van succesvolle Britse ondernemers, werd de ontwikkeling van een nieuwe high-performance auto gestart in nauwe samenwerking met Gordon Murray Design. Als onderdeel van de tweede financieringsronde verschaften Fiduciam, de overheid van Wales en een groep investeerders het benodigde kapitaal om een nieuwe productie- en assemblagehal in Zuid-Wales te starten, een project dat neerkomt op £30 miljoen aan investeringen en het creëren van 150 directe banen.

  • Case Study

   Financiering van een Franse wijngaard

   Begin 2019 financierde Fiduciam een wijngaard in Frankrijk. Niet alleen de wijngaard zelf diende als zekerheid van de financiering, maar ook 77.422 flessen wijn en 2631 hectoliter wijn in vaten. Enkele jaren geleden werd de wijngaard door een vermogend particulier uit de Verenigde Staten gekocht. Een deel van de bestaande schuld van de wijngaard moest geherfinancierd worden. Hiervoor verstrekte Fiduciam een driejarige lening aan een Luxemburgse entiteit die in handen was van de eigenaar van de wijngaard. Deze driejarige lening was zo gestructureerd dat er middels meerdere kredietopnemingen een totale hoofdsom van €3 miljoen opgenomen kon worden waarbij het eerste kredietbedrag €750.000 bedroeg. Niet alleen maakte de zekerheid van deze transactie het een bijzondere lening, ook waren er vijf jurisdicties uit drie verschillende continenten bij de lening betrokken.

  +31 (35) 303 1360