Ons aanbod

Wij verstrekken zakelijke leningen tegen vastgoed als onderpand in Nederland, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Leningen beginnen bij €1.000.000 en gaan tot €25.000.000, met een looptijd van zes maanden tot drie jaar.

Ons aanbod

Wij verstrekken zakelijke leningen tegen vastgoed als onderpand in Nederland, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Leningen beginnen bij €1.000.000 en gaan tot €25.000.000, met een looptijd van zes maanden tot drie jaar.

Ons aanbod

Standard Rental Loans

Beleggingsfinanciering

tot 75% LTV

Vanaf 0,875%

€1M - €25M

Overbruggingsfinanciering

tot 75% LTV

Vanaf 0,875%

€1M - €25M

Ontwikkelingsfinanciering

tot 75% LTV

Vanaf 0,875%

€1M - €25M

(Nieuw)bouwfinanciering

tot 75% LTV

Vanaf 0,875%

€1M - €25M

De sectoren waarin wij actief zijn

Vastgoedbeleggingen

Wij bieden vastgoedinvesteerders oplossingen op maat, die even divers zijn als de kansen en uitdagingen die zij tegenkomen. Onze beleggingsfinancieringen zijn met name gericht op de aankoop van vastgoed, het opbouwen van een track record, het toevoegen van waarde aan bestaand vastgoed door het sluiten van nieuwe huurovereenkomsten, het verkrijgen van een omgevingsvergunning of het optimaliseren van de verkooppotentie. Exit is vaak lange termijn herfinanciering of verkoop van het vastgoed. Wij bedienen het hele spectrum van woon- en commercieel vastgoed.

Vastgoedontwikkeling

Wij helpen projectontwikkelaars met leningen voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw. Wij richten ons niet alleen op grote, gevestigde projectontwikkelaars, maar verstrekken ook leningen aan kleine (familie)bedrijven, investeerders en startende projectontwikkelaars. In het woonsegment bedienen wij de volledige breedte van de markt, van sociale woningbouw tot luxe projecten. Wat betreft de ontwikkeling van commercieel vastgoed financieren wij een breed scala zoals onder andere de ontwikkeling van hotels, zorgcentra, kantoren, opslag- en bedrijfshallen en logistiek.

Zorg

Wij hebben veel ervaring in het verstrekken van financieringen aan de zorgsector. Onze financieringen voor het zorgsegment lopen uiteen van de ontwikkeling van nieuwe zorginstellingen, de renovatie van bestaande zorginstellingen, tot het verstrekken van werkkapitaal voor klinieken, de aankoop van zorginstellingen en de ontwikkeling van zorgwoningen. Wij hebben een goed inzicht in de unieke uitdagingen in de zorgsector en stemmen onze leningen daarop af.

Horeca & vrije tijd

Wij verstrekken leningen tegen cafés, restaurants, hotels, vakantieparken, vakantiehuizen, sportcomplexen, clubs, etc. Het vastgoed kan door de kredietnemer zelf geëxploiteerd worden, of worden verhuurd aan een derde exploitant. Wij financieren de aankoop (of bedrijfsovername, ook middels aandelenaankoop), renovatie en (her)ontwikkelingen van horeca en vrijtijdsgelegenheden. Daarnaast kunnen wij de ontwikkeling van nieuwe gelegenheden financieren, bijvoorbeeld een nieuw te bouwen hotel of (luxe) vakantiepark, of het openen van een nieuwe gelegenheid na verkrijgen van een herbestemming/nieuwe omgevingsvergunning op een bestaand pand. Vaak wordt de lening geherfinancierd zodra en een track record is opgebouwd van minimaal 1-2 jaar. In het geval van vakantieparken worden de huisjes vaak individueel aan eindbeleggers en -gebruikers verkocht nog voor of gedurende de bouw.

Productie

Onze financiering verschaft kapitaal aan producenten zonder dat daarbij nieuw aandelenkapitaal moet worden aangetrokken. Financiële middelen kunnen worden aangetrokken door eigen vermogen te onttrekken uit de vastgoedbeleggingen van de producent, haar bestuurders en haar aandeelhouders. Dit is vooral nuttig voor jonge ondernemingen of bij een doorstart. Zo hebben wij bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuwe auto door een nichefabrikant van sportauto's gefinancierd. Ook hebben we een financiering verstrekt aan een gespecialiseerd verpakkingsconcern dat een omslag in de bedrijfsvoering doormaakte.

Logistiek

Binnen de snel veranderende logistieke sector zijn wij een actieve kredietverstrekker en financieren wij nieuwbouw, renovaties (bijvoorbeeld energielabel upgrade), transformaties en grondaankopen.

Landbouw - voeding

Hoewel wij ons met name richten op tradtionele landbouwgrond en -voorzieningen, zijn onze leningen ook gebruikt in gespecialiseerde bedrijfstakken, van de wijnbouw tot aardappelen en het aanplanten van olijf- en kerstbomen. In de voedselindustrie hebben wij de installaties gefinancierd die nodig zijn voor de implementatie van nieuwe innovatieve productieprocessen, doorgaans gedreven door de hang naar meer duurzaamheid. Hoewel het belangrijk is dat wij voor onze leningen vastgoed als onderpand krijgen, kunnen wij in dit segment ook werken met apparatuur en inventaris als additionele zekerheid.

Onderwijs

Van kinderdagverblijven tot studentenhuisvesting, wij hebben leningen verstrekt aan een breed scala van onderwijsgerelateerde vastgoedbedrijven en handelsondernemingen. Wij hebben bedrijfsovernames, nieuwbouwprojecten en renovaties gefinancierd. Daarnaast zorgen wij er bij dergelijke leningen altijd voor dat de klant voldoende tijd wordt gegund om na de overname of verbouwing een track record op te bouwen voordat er moet worden afgelost.

Over heel Europa

Onze voornaamste markten zijn het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Nederland en Duitsland. Wij hebben gespecialiseerde teams die elk van deze landen bedienen, hetzij vanuit Londen, hetzij vanuit één van onze lokale kantoren, zoals in Nederland, Spanje en Duitsland.

Afgezien van deze landen kunnen wij ook financieringen verstrekken in Luxemburg en de Britse overzeese gebieden.

Onze brede geografische reikwijdte stelt ons in staat om praktische grensoverschrijdende oplossingen te bieden voor de financieringsbehoeften van ondernemingen en transacties die meerdere jurisdicties omvatten.

Over heel Europa

Onze voornaamste markten zijn het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Nederland en Duitsland. Wij hebben gespecialiseerde teams die elk van deze landen bedienen, hetzij vanuit Londen, hetzij vanuit één van onze lokale kantoren, zoals in Nederland en Duitsland.

Afgezien van deze landen kunnen wij ook financieringen verstrekken in Luxemburg en de Britse overzeese gebieden.

Onze brede geografische reikwijdte stelt Fiduciam in staat om praktische grensoverschrijdende oplossingen te bieden voor de financieringsbehoeften van ondernemingen en transacties die meerdere jurisdicties omvatten.