Een familiebedrijf gebruikt acquisitie-financiering van Fiduciam voor de aankoop van beleggingspanden.

Wie zijn wij?

Wij verstrekken overbruggingsfinancieringen vanaf €2 tot €25 miljoen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Frankrijk, België en Zwitserland tegen een termijn van zes maanden tot drie jaar. We lenen primair tegen vastgoed en daar waar nodig aangevuld met vorderingen en verschillende andere vormen van vaste activa.

Transparante voorwaarden

We begrijpen dat ondernemers op de hoogte willen zijn van de financieringsvoorwaarden voordat ze een aanvraag doen. Om deze reden stellen we onze klanten bloot aan een transparant proces. Onze rentetarieven en kosten worden op voorhand bepaald en zijn mede afhankelijk van de aangeboden zekerheden en het doel van de financiering. Voordat u bij ons een financieringsaanvraag begint, kent u onze voorwaarden.

Snelle acceptatie en uitvoering

We houden het zo eenvoudig mogelijk. We vermijden de onnodige complexiteit en trage goedkeuringsprocessen van traditionele banken. In plaats daarvan hebben we een innoverend aanvraag- en acceptatieproces waarin alle relevante partners, zoals adviseurs, taxateurs en notarissen betrokken zijn. Zolang u ons de benodigde informatie verstrekt, gaan we alles in werking stellen om uw deadline(s) te halen.

Een betrouwbare partner

Ons team bestaat uit specialisten die bekend staan om hun uitstekende reputatie. We gaan steeds tot het uiterste om ervoor te zorgen dat elke financiering op tijd wordt geleverd. Onze bekendheid bij klanten en tussenpersonen levert ons een gestage stroom van financieringsaanvragen op.

Relatie in plaats van internet

Al onze kredietaanvragen komen bij ons binnen via tussenpersonen, zoals accountants, financiële adviseurs, belastingadviseurs en andere financiële experts. In plaats van anonieme klanten te werven via het internet, werken we liever samen met tussenpersonen die hun klanten al lang kennen.

Een duurzaam financieringsmodel

We zijn niet afhankelijk van opportunistische externe financiering die, zodra de eerste economische tegenwind opsteekt, verdwijnt. Onze financiering is afkomstig van professionele marktpartijen met een langetermijnvisie. Tevens hebben de oprichters van Fiduciam een omvangrijk netwerk opgebouwd dat ervoor zorgt dat de juiste financieringspartners kunnen worden aangetrokken. Daarbij is het belangrijk dat onze financiers de filosofie van organische en gestage groei van onze kredietportefeuille delen.

Een efficiënt proces

We streven er voortdurend naar om het aanvraagproces van de financiering zo vlot mogelijk te doen verlopen. Daarbij maken wij maximaal gebruik van de nieuwste digitale toepassingen voor het beoordelen van uw financieringsaanvraag. Daarnaast staat ons innoverend systeem bij ons handelen centraal. Hiermee zetten we nieuwe standaarden voor het efficiënt beheren van bestaande en nieuwe financieringsaanvragen.

Over ons

Fiduciam is door een pensioenfonds opgericht en legt zich hoofdzakelijk toe op het financieren van het MKB. Met onze flexibele, efficiënte en competitieve aanpak helpen we bedrijven en ondernemers te groeien. We lenen primair tegen vastgoed en daar waar nodig aangevuld met vorderingen en verschillende andere vormen van vaste activa. Dankzij de nieuwste technologieën maken we bedrijfshypotheken flexibeler, toegankelijker en efficiënter voor talrijke bedrijven.

Meer over ons

Reeds

Uitgeleend

 • Case study

  Acquisitie van een beleggingspand in Amsterdam

  Een succesvolle ondernemer en vastgoedbelegger heeft de mogelijkheid om een beleggingspand in het centrum van Amsterdam aan te kopen. Het pand is op de begane grond aan een horecagelegenheid verhuurd en op de bovenliggende verdiepingen bewoond door studenten. Hoewel zijn bestaande bankrelaties interesse tonen om deze aankoop te financieren, loopt de ondernemer tegen een harde afname deadline van één maand aan. Om deze kritische deadline te halen komt Fiduciam in beeld. Binnen de gestelde deadline staat de financiering waardoor de ondernemer het pand gunstig kan afnemen.

 • Case study

  Realiseren van een transformatieproject: commerciële panden naar studentenwoningen

  Korte termijn financieringen zijn lastig te verkrijgen bij Nederlandse banken. Een vastgoedbelegger die investeert in commerciële panden om ze vervolgens te transformeren naar woningen zocht een overbruggingsfinanciering voor de aankoop van een kantoorpand. Het pand wordt getransformeerd naar 24 woningen voor studenten en jonge professionals. Fiduciam heeft de aankoop deels gefinancierd, onder de voorwaarde dat de bestemmingswijziging wordt doorgevoerd. De kredietnemer kreeg vervolgens de mogelijkheid meer financiering op te nemen gedurende de verbouwing om de transformatie te realiseren.

 • Case study

  Financiering voor internationale vastgoed zakenpartners

  Een aantal internationale zakenpartners met ervaring in het duurzaam renoveren van kantoorpanden richt zich nu ook op de Nederlandse markt. Samen met Nederlandse investeerders hebben ze een eerste kantoorpand aangekocht. Ze zijn vervolgens op zoek gegaan naar nieuwe panden om hun portefeuille uit te breiden. Aangezien het voor internationale ondernemers langer kan duren voordat een financiering wordt verkregen bij Nederlandse banken, hebben zij gekozen om de aankoop te financieren met een krediet van Fiduciam. Zo kunnen zij snel reageren op marktontwikkelingen, zonder financieringsvoorbehoud aankopen doen en een track-record opbouwen in Nederland

 • Case Study

  Transformatie in Den Haag

  Een familiebedrijf uit de grafische sector bezit een beleggingspand in een goede wijk van Den Haag. Op de begane grond is het bedrijf gevestigd, terwijl de bovenliggende verdiepingen gedeeltelijk voor opslag dienen dan wel als kleine woonunits verhuurd worden. De onderneming heeft het plan om de bovenverdieping in haar geheel weer een woonbestemming te geven door te transformeren naar 10 grotere appartementen. Om deze ontwikkeling te realiseren is een bouwkrediet van EUR 1.200.000 nodig. De bestaande bancaire relaties van de ondernemer waren niet in staat om de herontwikkeling te financieren waarna Fiduciam in beeld kwam. Op basis van de verwachte uitgaven is een bouwfinanciering met meerdere opname momenten samengesteld om de verschillende bouwfases te kunnen faciliteren.

 • Case study

  TVR Automotive - een baanbrekende transactie met verschillende opname momenten

  Na de overname en de herkapitalisatie van TVR door een groep van succesvolle Britse ondernemers, werd de ontwikkeling van een nieuwe high-performance auto gestart in nauwe samenwerking met Gordon Murray Design. Als onderdeel van de tweede financieringsronde verschaften Fiduciam, de overheid van Wales en een groep investeerders het benodigde kapitaal om een nieuwe productie- en assemblagehal in Zuid-Wales te starten, een project dat neerkomt op £30 miljoen aan investeringen en het creëren va 150 directe banen.

 • Case study

  Werkkapitaal voor investeringen in nieuwe voedsellijn

  Een internationale onderneming in de voedselsector (R&D) had kapitaal nodig om een nieuwe voedsellijn te introduceren. De combinatie van een beleggingsfinanciering van Fiduciam en een krediet van een zakenpartner heeft ervoor gezorgd dat de ondernemer extra kapitaal kon vrijmaken. Hierdoor kon de lancering van het nieuwe product worden voortgezet.

 • Case Study

  De aankoop van een groot zorgcentrum in het zuiden van het land

  In het zuiden van het land financierden wij voor €9 miljoen een zorgcentrum waarbij het doel van de klant is het pand te transformeren naar studentenwoningen. Doordat wij de financiering binnen één maand hebben kunnen verstrekken was de klant in staat het pand binnen de korte tijdslijnen aan te kopen.

  Hoewel privé partijen ook interesse toonden in deze transactie, hebben de kredietnemers er toch voor gekozen om met Fiduciam in zee te gaan. Het feit dat de vastgoedondernemers een track-record zouden opbouwen was uiteindelijk doorslaggevend in deze beslissing.

 • Case Study

  Financiering van een Franse wijngaard

  Begin 2019 financierde Fiduciam een wijngaard in Frankrijk. Niet alleen de wijngaard zelf diende als zekerheid van de financiering, maar ook 77.422 flessen wijn en 2631 hectoliter wijn in vaten. Enkele jaren geleden werd de wijngaard door een vermogend particulier uit de Verenigde Staten gekocht. Een deel van de bestaande schuld van de wijngaard moest geherfinancierd worden. Hiervoor verstrekte Fiduciam een driejarige lening aan een Luxemburgse entiteit die in handen was van de eigenaar van de wijngaard. Deze driejarige lening was zo gestructureerd dat er middels meerdere kredietopnemingen een totale hoofdsom van €3 miljoen opgenomen kon worden waarbij het eerste kredietbedrag €750.000 bedroeg. Niet alleen maakte de zekerheid van deze transactie het een bijzondere lening, ook waren er vijf jurisdicties uit drie verschillende continenten bij de lening betrokken.

+31 (35) 303 1360