Onze Kredieten

Standard Rental Loans

Beleggingsfinanciering

tot 75% LTV

Vanaf 0.80%

€500K - €25M

Overbruggingsfinanciering

tot 75% LTV

Vanaf 0.80%

€500K - €25M

Ontwikkelingsfinanciering

tot 75% LTV

Vanaf 0.80%

€500K - €25M

(Nieuw)bouwfinanciering

tot 75% LTV

Vanaf 0.80%

€500K - €25M

Ons proces

AANVRAAG

U benadert uw intermediair met een financieringsverzoek dat alle belangrijke informatie ter ondersteuning van uw aanvraag omvat.

01
ONMIDDELLIJK ANTWOORD

Uw tussenpersoon maakt gebruik van ons systeem om te zien of uw verzoek financierbaar is en tegen welke indicatieve voorwaarden. Voor complexere financieringen die maatwerk verlangen, bespreekt de intermediair het verzoek met onze specialisten door zodat dezelfde dag nog een terugkoppeling naar u kan plaatsvinden.

02
VOORSTEL

We bieden u indicatieve voorwaarden aan op basis van de informatie die u aan uw tussenpersoon heeft verstrekt; deze voorwaarden laten u beslissen om verder te gaan met de aanvraag of niet.

03
HET AANSTELLEN VAN DE TAXATEUR EN JURIDISCH ADVISEUR

Indien u akkoord gaat met het voorstel, stellen we een taxateur aan ter waardering van het vastgoed dat als zekerheid dient voor het overbruggingskrediet. Tevens stellen we een juridische adviseur (notaris en/of advocaat) aan die het proces begeleidt en verantwoordelijk is voor het opstellen van de kredietovereenkomst, financieringsdocumenten en de zekerheidsdocumenten. De kosten voor zowel de taxateur als de juridische kosten dienen gedragen te worden door de kredietnemer.

04
BEOORDELING

We voeren een onderzoek uit naar de partijen die betrokken zijn bij de lening waaronder de kredietnemer, zijn juridische adviseur(s) en de bestuurders van de onderneming. Deze “Due Diligence” en kredietwaardigheidsonderzoeken dienen bevredigend te worden afgelegd alvorens een bindende kredietovereenkomst wordt uitgebracht. Daarbij vragen we de betrokkenen de volgende informatie formulieren in te vullen: klanten informatie formulier(en), een financiële gegevens formulier en indien nodig een bouwformulier. Tevens is het onderzoek erop gericht mogelijke fraude te herkennen en witwassen tegen te gaan.

05
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN GELDEN EN KREDIETDOCUMENTATIE

Zodra aan alle voorwaarden is voldaan, stellen we u een kredietovereenkomst, een hypotheekakte, een pandakte, borgtochten, bestuursbesluiten en overige financierings- en zekerheidsdocumenten ter ondertekening bij de notaris ter beschikking. Na ondertekening wordt het kredietbedrag gestort op de aangegeven rekening.

06

Our lending process

01

AANVRAAG

U benadert uw intermediair met een financieringsverzoek dat alle belangrijke informatie ter ondersteuning van uw aanvraag omvat.

02

ONMIDDELLIJK ANTWOORD

Uw tussenpersoon maakt gebruik van ons systeem om te zien of uw verzoek financierbaar is en tegen welke indicatieve voorwaarden. Voor complexere financieringen die maatwerk verlangen, bespreekt de intermediair het verzoek met onze specialisten door zodat dezelfde dag nog een terugkoppeling naar u kan plaatsvinden.

03

VOORSTEL

We bieden u indicatieve voorwaarden aan op basis van de informatie die u aan uw tussenpersoon heeft verstrekt; deze voorwaarden laten u beslissen om verder te gaan met de aanvraag of niet.

04

HET AANSTELLEN VAN DE TAXATEUR EN JURIDISCH ADVISEUR

Indien u akkoord gaat met het voorstel, stellen we een taxateur aan ter waardering van het vastgoed dat als zekerheid dient voor het overbruggingskrediet. Tevens stellen we een juridische adviseur (notaris en/of advocaat) aan die het proces begeleidt en verantwoordelijk is voor het opstellen van de kredietovereenkomst, financieringsdocumenten en de zekerheidsdocumenten. De kosten voor zowel de taxateur als de juridische kosten dienen gedragen te worden door de kredietnemer.

05

BEOORDELING

We voeren een onderzoek uit naar de partijen die betrokken zijn bij de lening waaronder de kredietnemer, zijn juridische adviseur(s) en de bestuurders van de onderneming. Deze “Due Diligence” en kredietwaardigheidsonderzoeken dienen bevredigend te worden afgelegd alvorens een bindende kredietovereenkomst wordt uitgebracht. Daarbij vragen we de betrokkenen de volgende informatie formulieren in te vullen: klanten informatie formulier(en), een financiële gegevens formulier en indien nodig een bouwformulier. Tevens is het onderzoek erop gericht mogelijke fraude te herkennen en witwassen tegen te gaan.

06

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN GELDEN EN KREDIETDOCUMENTATIE

Zodra aan alle voorwaarden is voldaan, stellen we u een kredietovereenkomst, een hypotheekakte, een pandakte, borgtochten, bestuursbesluiten en overige financierings- en zekerheidsdocumenten ter ondertekening bij de notaris ter beschikking. Na ondertekening wordt het kredietbedrag gestort op de aangegeven rekening.

Waarom een overbruggingskrediet

ionicons-v5-c ionicons-v5-c Financieren van groei

Groei op zich kan heel kapitaalintensief zijn; een overbruggingskrediet biedt dan een tijdelijke oplossing totdat de juiste traditionele bankfinanciering gevonden is.

Kansen benutten

Elke ondernemer weet dat kansen soms van korte duur zijn en snelheid vragen. Een kredietaanvraag bij een traditionele bank duurt vaak lang waardoor u niet altijd gepast kan reageren op kansen die zich op korte termijn voordoen. Een overbruggingskrediet kan hierbij een uitkomst bieden aangezien ons proces erop gericht is u snel en flexibel van dienst te zijn.

Financieringskosten verminderen

Het kan moeilijk zijn om een bankkrediet op korte termijn af te sluiten, vooral wanneer een trackrecord vereist is. Daarom kan het voordeliger zijn om eerst een overbruggingskrediet aan te gaan, en wanneer er eenmaal financiële gegevens over een periode van één of twee jaar beschikbaar zijn, het overbruggingskrediet af te lossen met een bancaire lening of commerciële hypotheek.

Hogere omvang

Hoewel het gemakkelijk kan zijn om kleine zakelijke leningen af te sluiten via banken en alternatieve financieringsplatformen, is bij grotere financieringen de efficiëntste manier om een lening te krijgen door het verstrekken van zekerheden als onderpand. Uw kredietlimiet is daardoor minder afhankelijk van de huidige bedrijfsprestaties en stelt u in staat grotere bedragen te lenen.

Meer flexibiliteit

Veel ondernemers willen alleen bepaalde activa verkopen wanneer ze ervan overtuigd zijn dat deze niet langer strategisch zijn of wanneer de tijd rijp is. Het zijn deze activa die graag gebruikt worden om tegen te lenen. Het stelt de ondernemer in staat om de timing van een mogelijke verkoop beter te plannen en financieringsbronnen te diversifiëren.

Een oplossing voor asymmetrische informatie

Voor kleine en middelgrote ondernemingen is het soms moeilijk om het vertrouwen van investeerders te winnen. Investeerders hebben vaak de tijd niet om de financiële gegevens van de onderneming goed te analyseren. Het verstrekken van zekerheden biedt dan een uitkomst om mogelijke zorgen te overkomen.

Minder afhankelijk

Een overbruggingsfinanciering maakt het mogelijk een investering te plegen zonder afhankelijk te zijn van de verkoop van een bestaand pand. U kunt daardoor flexibeler handelen en bent niet geheel afhankelijk van het verkoopproces alvorens tot een aankoop over te gaan.

Tweede lading lenen

Het kan economisch aantrekkelijker zijn om een ​​tweede lening op een bepaald actief te nemen in plaats van opnieuw te onderhandelen over de eerste lening als de financieringsbehoefte van korte duur is.